Bankszámlaszámunk: 10918001-00000068-64440037     IBAN: HU05 1091 8001 0000 0068 6444 0037     SWIFT: BACXHUHB

Gyakran ismételt kérdések

 

1. Hogyan köthetek kötelező felelősség biztosítást gépjárművemre, kinek a kötelessége ez?

Amennyiben Ön új, vagy használt gépjárműnek tulajdonosává, vagy üzembentartójává vált, úgy a tulajdonjog, illetve az üzembentartói jog átszállásának napjával kötelező felelősségbiztosítást kell kötnie. A felelősségbiztosítás megkötésére a gépjármű mindenkori üzembentartója kötelezett, azaz, amennyiben a gépjármű tulajdonosa és üzembentartója a forgalmi engedélybe való bejegyzés alapján eltérő személy, a szerződést akkor is az üzembentartónak kell megkötnie. A szerződés megkötését kezdeményezheti személyesen ügyfélszolgálati irodánkban az alábbi címen: 1211 Budapest, Szállító utca 4., honlapunkon a www.wabererbiztosito.hu címen, vagy szerződött alkusz partnereinken keresztül.

A hagyományos díjkalkuláció során minden olyan adat bekérésre kerül, amit a biztosítási ajánlat elkészítéséhez szükséges. Ezt a kötési módot ajánljuk, amennyiben Ön új vagy használt gépjárművet vásárolt, vagy annak üzembentartójává vált, forgalomba még nem helyezett, vagy forgalomból kivont gépjárműre szeretne szerződést kötni, vagy Önnek díjnemfizetés miatt szűnt meg az előző szerződése. Az alábbi linkre kattintva megkezdheti az adatok megadását.

https://www.wabererbiztosito.hu/kgfb.aspx

2. Hogyan igényelhetek igazolást, kötvényt, csekket, vagy nemzetközi zöldkártyát biztosításomhoz?

A fentiekben felsorolt dokumentumokat a nemzetközi zöldkártya kivételével minden esetben automatikusan küldjük ügyfeleinknek. Amennyiben valamilyen oknál fogva Ön mégsem kapta volna meg az iratokat, úgy igényelhet személyesen a 1211 Budapest, Szállító utca 4. számon ügyfélszolgálati irodánkban, telefonon a +36-1-666-6200 számon, telefaxon a +36-1-666-6404 számon, illetve e-mail-ben az Ügyfélszolgálat címünkön.

Nemzetközi zöldkártya igényét megteheti a Zöldkártya e-mail címen is. Amennyiben Ön délelőtt 11 óráig jelzi zöldkártya igényét e-mail címünkön, úgy még az aznapi postával elindítjuk Önnek a kért dokumentumot.

Javasoljuk, hogy nemzetközi zöldkártya igénylését az utazás előtt legalább egy héttel tegye meg, hogy a postai kézbesítés esetleges csúszása semmiképpen ne okozzon kellemetlenséget Önnek.

3. Milyen bankszámlaszámra utalhatom a biztosítási díjat?

 

GFB biztosítási díj: 10918001-00000068-64440037 IBAN: HU05 1091 8001 0000 0068 6444 0037
Vagyon biztosítások díja: 10918001-00000068-64440075 IBAN: HU46 1091 8001 0000 0068 6444 0075
KÁF, KSZF biztosítások díja: 10918001-00000068-64440068 IBAN: HU41 1091 8001 0000 0068 6444 0068
CMR biztosítások díja: 10918001-00000068-64440051 IBAN: HU15 1091 8001 0000 0068 6444 0051
Casco biztosítások díja: 10918001-00000068-64440044 IBAN: HU10 1091 8001 0000 0068 6444 0044
EUR díjfizetésű flotta számla: 10918001-00000068-64440257 IBAN: HU79 1091 8001 0000 0068 6444 0257
Regressz, megtérülési számla: 10918001-00000068-64440329 IBAN: HU75 1091 8001 0000 0068 6444 0329

 

 Kérjük, hogy az utalás közlemény mezőjébe a szerződésazonosító számot szíveskedjen feltüntetni.

4. Mi a teendőm, ha értékesítettem gépjárművemet?

Kérjük, hogy az eladás tényét 8 napon belül írásban szíveskedjen bejelenteni Társaságunk felé. Levélben, vagy személyesen a 1211 Budapest, Szállító utca 4. címünkre, telefaxon a +36-1-666-6404 számra, illetve e-mail-ben az Ügyfélszolgálat címünkre. A biztosító az érdekmúlást rendszerében rögzíti és a szerződésen rögzített kommunikációnak megfelelően e-mailcímére, vagy postai úton a megszűnésről kártörténeti igazolást küld, melyet Ön két éven belül felhasználhat egy másik gépjárműre vonatkozó szerződés kötésénél, amennyiben az eladott és vásárolt gépjármű kategóriája megegyezik.

5. Mit tegyek, ha gépjárművemen üzembentartó váltás történt?

Kérjük, hogy az üzembentartó váltásról 8 napon belül írásban szíveskedjen értesíteni Társaságunkat. Az üzembentartói jogosultság lezárását a központi gépjármű-nyilvántartásban ellenőrizzük és a szerződés törlését elvégezzük.  Az üzembentartó váltás tényének bejelentését megteheti személyesen a 1211 Budapest, Szállító utca 4. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban, levélben ugyanezen a címen, telefaxon a +36-1-666-6404 számon, vagy e-mail-ben az nbspÜgyfélszolgálat címünkön.

6. Hogyan járjak el, ha gépjárművemet ki szeretném vonatni a forgalomból?

Kérjük, hogy a gépjármű ideiglenes vagy végleges forgalomból történő kivonását írásban szíveskedjen bejelenteni Társaságunk felé. Ezt megteheti levélben, vagy személyesen a 1211 Budapest, Szállító utca 4. címünkre, küldheti telefaxon a +36-1-666-6404 számra, illetve e-mail-ben az Ügyfélszolgálat. címünkre.

7. Mi a teendőm, ha újra forgalomba szeretném helyezni gépjárművemet?

Az üzemeltetett gépjármű ideiglenesen legfeljebb 6 hónapig vonatható ki a forgalomból. Újra forgalomba helyezés előtt értesíteni kell a biztosító társaságot, annak érdekében, hogy a következő időszakra vonatkozó befizetési bizonylatot megküldhesse a biztosítási díj rendezésére. A visszahelyezésről értesítheti biztosítónkat levélben, vagy személyesen a 1211 Budapest, Szállító utca 4. címünkön, küldheti telefaxon a +36-1-666-6404 számra, illetve e-mail-ben az Ügyfélszolgálat címünkre. Amennyiben az értesítés nem történne meg, úgy a szerződés a 6 hónap leteltével automatikusan visszalép a díjfizetési szüneteltetésből, folyamatos 12 havi kivonás esetén a szerződés érdekmúlással automatikusan megszűnik.

8. Mit tegyek, ha szerződésem díj nemfizetéssel megszűnik?

Amennyiben biztosítónk arról küld értesítést, hogy szerződése díj nemfizetéssel megszűntetésre került, úgy kérjük, hogy mihamarabb vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, vagy az Ön által megbízott biztosítás közvetítő céggel az új szerződés megkötése miatt. Amennyiben szerződése az adott biztosítási időszakban szűnt meg, úgy az új szerződését csak és kizárólag ahhoz a biztosítóhoz kötheti vissza, amely a biztosítási szerződését megszűntette. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a biztosításra vonatkozó szabályok 2010. 01. 01-től megváltoztak. Bevezetésre került az úgynevezett fedezetlenségi díj, mely gépjármű kategóriánként változó összegű és napi díjas - esetenként igen jelentős értékkel bír -, továbbá a gépjármű a megszűnés napját követő naptól nem áll biztosítási kockázatban, így az új szerződés mielőbbi megkötése különösen fontos az Ön számára.

A fedezetlenségi díjakról a www.mabisz.hu honlapon tájékozódhat.

Szerződését a biztosító, a díj esedékességétől számított 60 napos türelmi időt követően törli, és a megszűnésről 15 napon belül értesítést küld.

A szerződés újra kötését megteheti személyesen a 1211 Budapest, Szállító utca 4. címen található ügyfélszolgálati irodánkban, honlapunkon a www.wabererbiztosito.hu címen, továbbá szerződött alkusz partnereink segítségével.

9. Mit kell tennem, amennyiben baleset részese voltam?

Amennyiben Ön baleset részese volt, úgy a kitöltött európai baleseti bejelentő másolati példányát, illetve a honlapunkról / www.wabererbiztosito.hu / letölthető és kitöltött baleseti bejelentő (nem azonos az európai baleseti bejelentő űrlappal) egy-egy másolati példányát szíveskedjen eljuttatni biztosítónkhoz. A bejelentést megteheti a Kárügyintézés e-mail címünkön, személyesen az 1211 Budapest, Szállító utca 4. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban, telefaxon a +36-1-666-6403 számon, vagy a weboldalunkon, a https://webapps.wabererbiztosito.hu/karbejelento oldalon.

Amennyiben Ön károkozó volt a balesetben, úgy a bejelentés megtételére 5 munkanap áll rendelkezésére, ha pedig Ön a károsult, úgy a bejelentést 30 napon belül tegye meg biztosítónk felé a kár kifizetésének mielőbbi rendezésére.

10. Mivel tudom igazolni biztosításom meglétét és érvényességét?

A biztosítás igazolására szolgál a biztosítási díj megfizetését igazoló bizonylat (feladóvevény), amennyiben azon feltüntetésre került a díjjal fedezett időszak. E mellett még tartsa magánál biztosítási kötvényét, illetve a biztosítás megkötéséről szóló ajánlatot is. Amennyiben Ön átutalással, vagy csoportos beszedéssel fizette meg a biztosítási díját, úgy a biztosító a díj szerződésre könyvelése után automatikusan igazolást küld címére, melyet szintén használhat a biztosítási fedezet meglétének bizonyítására. Ezeken felül még igazoló értékű a nemzetközi zöldkártya és az Igazolás kötelező felelősség biztosításról elnevezésű nyomtatvány is. Amennyiben Önnek egyik igazoló eszköz sem áll rendelkezésére, úgy igényelhet személyesen a 1211 Budapest, Szállító utca 4. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban, telefonon a +36-1-666-6200 számon, telefaxon a +36-1-666-6404 számon, vagy e-mail-ben az  Ügyfélszolgálat címünkön.

11. Hogyan használhatom fel másik gépjárműre már megszerzett bónuszomat?

Amennyiben Ön értékesítette gépjárművét és ahhoz a szerződéshez kapcsolódóan már volt megszerzett bónusza, úgy legfeljebb 2 éven belül kérheti a bónusz átvezetését az újonnan vásárolt gépjármű szerződésére, amennyiben a gépjármű kategóriák megegyeznek. Tehát például egy tehergépkocsira vonatkozó bónuszt nem lehet átvezettetni személygépkocsira. A bónusz besorolása személyre szól, így az másra nem ruházható át. Bónusz átvezetésének, vagy felvezetésének kérését írásban tegye meg biztosítónk felé az előző szerződésre vonatkozó kártörténeti igazolás becsatolásával. Kérését megteheti személyesen a 1211 Budapest, Szállító utca 4. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban, levélben ugyanezen a címen, telefaxon a +36-1-666-6404 számon, vagy e-mail-ben az Ügyfélszolgálat címünkön.

12. Miként emelkedhet a bónuszom?

A bónusz fokozat abban az esetben emelkedik, ha az adott megfigyelési időszakban (előző biztosítási időszakban) a KGFB szerződés legalább 9 hónapig hatályos és a teljes időszakban kármentes volt.

13. Mit kell tennem, ha gépjárművemet ellopták?

A biztosítónak meg kell küldeni a rendőrségi határozatot a nyomozás megszűntetéséről, vagy a gépjármű megkerüléséről, illetve javasolt a nyomozás ideje alatt a gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonása annak érdekében, hogy Önt, mint üzembentartót ne terhelje a gépjármű megkerüléséig fizetési kötelezettség. A kivonás tényét a forgalmi engedélybe történő bejegyzés után írásban be kell jelenteni a biztosítónak. Ezt megteheti személyesen a 1211 Budapest, Szállító utca 4. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban, levélben ugyanezen a címen, telefaxon a +36-1-666-6404 számon, vagy e-mail-ben az  Ügyfélszolgálat címünkön.

14. Mit kell tennem, ha adatváltozást szeretnék bejelenteni (lakcím, név, rendszám stb.)?

Amennyiben személyes adataiban, vagy a gépjármű adataiban változás történik, úgy kérjük, hogy a változástól történő 8 napon belül szíveskedjen azt írásban bejelenteni Társaságunk felé. Bejelentését megteheti személyesen a 1211 Budapest, Szállító utca 4. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban, levélben ugyanezen a címen, telefaxon a +36-1-666-6404 számon, vagy e-mail-ben az Ügyfélszolgálat címünkön.

15. Hogyan változik bónuszom, ha kárt okoztam?

Amennyiben Ön kárt okozott és személygépkocsit, vagy motorkerékpárt üzemeltet 2 fokozatot csökken a bónusza a következő biztosítási időszakban, tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató, autóbusz üzemeltetése esetén 1 bónusz fokozatot. A biztosító Önnek, mint a kárt okozó gépjármű üzemeltetőjének lehetőséget ad, hogy a teljes kárkifizetés összegéről szóló írásbeli értesítést követő 45 napon belül a teljes kárösszeget megtérítse a biztosítónak. Abban az esetben, ha Ön él ezzel a lehetőséggel, bónusza változatlan marad a továbbiakban.

16. Mit kell tudnom az érvényben lévő bonus-malus rendeletről?

A 2011. június 15-én hatályba lépett új bonus-malus rendelet leglényegesebb változása, hogy a biztosító a szerződést kötni kívánó üzemben tartó saját nyilatkozata alapján határozza meg a szerződés besorolását. Ez a besorolás azonban előzetes és ideiglenes. Az új biztosító az üzemben tartó által közölt hatósági jelzés és az előző biztosítást igazoló okirat száma alapján a biztosítási időszak kezdetét követő 15. és 30. nap közötti időtartamon belül elektronikusan lekérdezi a kártörténeti nyilvántartásból a besoroláshoz szükséges adatokat. Amennyiben az üzemben tartó által közöltek alapján, a szerződés besorolásához szükséges adatok a biztosítási időszak kezdetét követő 30. napig a kártörténeti nyilvántartásban nem beazonosíthatók, erről a biztosító 15 napon belül értesítést küld az üzemben tartónak. Ha a biztosítási időszak kezdetét követő 60. napig elteltéig az adatok a kártörténeti nyilvántartásban továbbra sem beazonosíthatók, a biztosító a szerződés végleges besorolását A00 osztályban állapítja meg a biztosítási időszak kezdetére visszamenő hatállyal, és a besorolás szerinti díjról értesítést küld az üzemben tartónak. Amennyiben az üzemben tartó közölt adatai alapján a gépjármű beazonosítás a kártörténeti nyilvántartásban elvégezhető, a biztosító a biztosítási időszak kezdetét követő 45 napon belül véglegesen megállapítja a szerződés besorolását a biztosítási időszak kezdetére visszamenő hatállyal, egyidejűleg a besorolást bejegyzi a kártörténeti nyilvántartásba, és a besorolás szerinti díjról értesítést küld az üzemben tartónak, amennyiben az, az üzemben tartó nyilatkozata szerinti besorolástól eltér. Amennyiben a biztosító tudomást szerez arról, hogy az üzemben tartó a kedvezőbb besorolás érdekében akár a gépjármű beazonosítására, akár a szerződés besorolására vonatkozóan valótlan adatokat közöl, melynek következtében a kártörténeti nyilvántartásban történő beazonosítás lehetetlenné válik, M04 osztályba sorolja. A fenti esetkörök azoknak a kivételeknek a sorába tartoznak, amelyek esetében a szerződés besorolása egy adott biztosítási időszakban változhat, és ennek következményeként a biztosító a biztosítás díját az adott biztosítási időszakban megváltoztathatja. Mindezekre figyelemmel tanácsos, ha az üzemben tartók – mivel az érintett szerződés vonatkozásában a bonus-malus rendszerrel járó előnyök és hátrányok a szerződő üzemben tartó személyéhez fűződnek – a meglévő biztosítójuknál a besorolásukra vonatkozó adatokat egyeztetik. Azon szerződések besorolására, amelyek esetében a megfigyelési időszak biztosítója által a megfigyelési időszak kártörténeti adatairól kiállított kártörténeti igazolása az új biztosító részére –annak ez irányú kérésére - 2011. július 1-jét megelőzően beérkezett, a bonus-malus rendszer, az abban való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 19/2009. (X.9.) PM rendelet besorolásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

17. Hol tudom beszerezni a biztosításra vonatkozó legfontosabb szabályozásokat, ügyféltájékoztatókat, nyomtatványokat?

Amennyiben Önnek szüksége van ezekre a rendeletekre, tájékoztatókra informálódás céljából, illetve nyomtatványokra ügyintézéshez, úgy ezeket letöltheti honlapunkról a www.wabererbiztosito.hu címen.

18. Hol tudok információt szerezni a kötelező felelősségbiztosítástól eltérő különböző biztosítási módozatú szerződésemmel (Egyéni és Flotta Casco, Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás, Közúti Személyszállítói Felelősségbiztosítás, CMR biztosítás) kapcsolatosan?

Kérjük, hogy hívja bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36-1-666-6200 telefonszámon, érdeklődjön személyesen a 1211 Budapest, Szállító utca 4. számon található ügyfélszolgálatunkon, vagy kérdését tegye fel akár e-mail-ben az Ügyfélszolgálat címünkön és ügyintéző kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.

19. Melyik banknál vezetik számlájukat?

Számlavezető bankunk az UniCredit Bank Zrt.

20. Meddig kell befizetni a kötelező felelősségbiztosításom díját?

Általános Szerződési Feltételeinkben felhívjuk ügyfeleink figyelmét a biztosítási díj fizetésének módjára, és ennek elmulasztásának következményeire.

A biztosítási díjat a biztosítási időszak kezdő napján aktuális tarifa alapján kell fizetni.

A szerződő, ha az általa választott módon valamely okból nem tud eleget tenni a fizetési kötelezettségének, a szerződés díjfizetéssel történő hatályban tartása érdekében köteles a díjat más módon az esedékesség időpontjában megfizetni.

A biztosító a befizetett összegből elsőként a baleseti adót vonja le, majd az esetlegesen felmerülő fedezetlenségi díjat és csak ezt követően a biztosítási díjat.

21. Mit tegyek, ha macOS Safari böngésző nem nyitja meg a Biztosító weboldalait?

macOS alatt használt Safari böngészőnél előfordulhat, hogy tanúsítvány hibára hivatkozva nem nyitja meg a Biztosító weboldalait. A jelenség oka, hogy a Kulcskarika tárolóból hiányzik a megfelelő főtanúsítvány.

Kérjük, a pótlásához a főtanúsítványt töltse le a https://netlock.hu/tanusitvanykiadok/ oldalról, majd importálja a Kulcskarika program Fájl / Elemek importálása… menüpontban.

A Biztosító weboldala (https://www.wabererbiztosito.hu) a Netlock Kft. által kiadott sha256RSA aláírási algoritmust használ. A Netlock Kft. tanúsítványait a modern böngésző programok felismerik és alkalmazzák. Abban az esetben ha az Ön böngésző programja tanúsítvány hibára hivatkozva nem tudja megnyitni a weboldalunkat, javasoljuk telepítse a hivatkozott tanúsítványt, vagy frissítse le a böngésző programját a legfrissebb stabil verzióra.

Amennyiben Önnek a fent felsoroltaktól eltérő kérdése lenne, illetve az Önben felmerült bármely kérdésére itt nem talált megnyugtató választ, úgy kérjük, hogy forduljon bizalommal telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-666-6200 telefonszámon, érdeklődjön személyesen a 1211 Budapest, Szállító utca 4. számon található ügyfélszolgálatunkon, vagy kérdését tegye fel e-mail-ben az Ügyfélszolgálat címünkön és munkatársaink válaszolnak feltett kérdéseire.