Bankszámlaszámunk: 10918001-00000068-64440037     IBAN: HU05 1091 8001 0000 0068 6444 0037     SWIFT: BACXHUHB

Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR)

 

Mi a CMR fogalma?

A CMR a Nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló, az 1971. évi 3. törvényerejű rendeletben kihirdetett „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló nemzetközi egyezmény” (továbbiakban: CMR Egyezmény).

Mire nyújt fedezetet a CMR biztosítás?

A Wáberer Hungária Biztosító Zrt. a biztosítási szerződés alapján vállalja azokat a kártérítési kötelezettségeket, melyeket a nemzetközi CMR Egyezmény alapján a fuvarozót biztosítottként a megbízóval szemben terheli, így a fuvarozott áruban keletkezett sérülés, elveszés következtében okozott károkra nyújt fedezetet.

A biztosítás kizárólag a biztosítási kötvényben megjelölt fuvareszközökkel, a biztosított által saját nevében végzett fuvarozásokra érvényes.

Ki kötheti meg a biztosítási szerződést?

A szerződést megkötheti bármely, nemzetközi közúti árufuvarozói tevékenység végzésére jogosult, Magyarországon bejegyzett vállalkozás.

Mi a biztosítás területi és időbeli hatálya?

A Biztosító kockázatviselése Európa országaira terjed ki földrajzi értelemben véve, beleértve Nagy-Britannia, Írország és Törökország ázsiai részét is.

A biztosítási fedezet nem terjed ki az ENSZ embargó alatt álló országokra, valamint azok tranzitjára sem.

A biztosítási fedezet a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a biztosítónak legkésőbb a szerződés megszűnését követő 60 napon belül bejelentett károkra terjed ki.

Mi határozza meg a biztosítási díjat?

a gépjármű össztömege
az éves, káreseményenkénti kártérítési limitek

Ez éves díjak egy fuvareszközre vonatkozó éves alapdíjak. A fuvareszköz lehet egy darab tehergépjármű vagy járműszerelvény. Járműszerelvényen olyan összekapcsolt járművek értendők, melyek a forgalomban egyetlen egységként vesznek részt.

Milyen kártérítési limitek választhatóak?

A biztosított igénye szerint választható:

50.000 EUR, 100.000 EUR, 200.000 EUR, 300.000 EUR vagy

50.000 USD, 100.000 USD, 200.000 USD, 300.000 USD.

További információra van szüksége?

Gyakran ismételt kérdések menü alatt részletes tájékoztatást nyújtunk Önnek a CMR biztosítás szolgáltatásáról, a szerződés megkötésére és megszűntetésére vonatkozó tudnivalókról, a kockázatban állásról és a kárügyintézésről.

Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére hívja bizalommal ügyfélszolgálati munkatársainkat. Adminisztratív ügyintézés és Kárrendezési hely: 1211 Budapest, Szállító u. 4. Tel.: 06 1 6666 200

Letölthető dokumentumok

Kárbejelentési dokumentumok

Archívum